Tính năng Danh sách yêu cầu/ sự cốgiúp hiển thị rõ ràng, đầy danh sách  yêu cầu/ sự cố được gửi đến và danh sách yêu cầu/ sự cố đã được xử lý. 

Đồng thời, tính năng này sẽ tự động ưu tiên mức độ xử lý để kịp thời giải quyết những yêu cầu/ sự cố cấp bách và mang tính chất nghiêm trọng trước.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

GIAO DIỆN THÔNG MINH

Giúp nhân viên xử lý dễ dàng tìm kiếm thông tin và nắm bắt khối lượng yêu cầu/ sự cố một cách nhanh chóng.

PHÂN LOẠI RÕ RÀNG

Tất cả các yêu cầu/ sự cố thuộc cùng một loại sẽ bao gồm các trường thông tin giống nhau, giúp bạn xét duyệt, xử lý nhanh chóng.

THÔNG TIN MINH BẠCH & ĐẦY ĐỦ

Mỗi yêu cầu/ sự cố  đều có đầy đủ thông tin để bạn xem xét & xử lý.