Hiệp hội Blockchian Việt Nam ra mắt, cơ hội xuất hiện nhiều “Kỳ lân”

Với sự đột phá của công nghệ trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh chóng, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã được ra mắt để hoàn thành nhiều sứ mệnh của mình. Ngày 17/5, Hiệp hội Blockchain Việt Nam  đã chính thức được ra mắt và tiến hành Đại hội thành lập. Hướng

Phone