Nhiều doanh nghiệp còn thơ ơ với chuyển đổi số

Mặc dù kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử đem lại rất nhiều lợi ích, nhưng vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp còn thờ ơ đối với quá trình chuyển đổ số. Không ít doanh nghiệp còn có tư duy chuyển đổi số chỉ là một phương tiện để phô diễn chứ không phải

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh doanh thương mại

Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với ảnh hưởng của dịch COVID-19, xu hướng tiêu dùng thay đổi đã tạo động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số (CĐS) diễn ra nhanh chóng hơn. Trong đó, CĐS trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ được

Thúc đẩy chuyển đổi số để quản lý hiệu quả tài liệu lưu trữ điển tử

Vấn đề quản lý tài liệu lưu trữ điện tử đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển Chính phủ điện tử sẽ là một trong những chính sách trọng tâm được đưa ra trong Luật Lưu trữ (sửa đổi). Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng

Chuyển đổi số là cơ hội để SMES thành doanh nghiệp lớn

Chuyển đổi số chính là cải tiến công cụ lao động – một điều kiện đảm bảo sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, CEO Artéco chia sẻ tại DxTalks Ông Nguyễn Đăng Hanh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trao đổi giáo dục, Thương mại & Dịch vụ Việt Pháp VFE

Phone