[Đào tạo] Kỹ năng lập kế hoạch & Tổ chức công việc hiệu quả

Nằm trong khuôn khổ chuỗi các chương trình đào tạo nội bộ năm 2023, với mục đích bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ CBNV để ngày càng đáp ứng tốt mọi yêu cầu trong quá trình làm việc, SiciX tổ chức lớp đào tạo ” Kỹ năng lập kế hoạch & Tổ

Phone