Khởi động dự án triển khai báo cáo quản trị thông minh trên nền tảng Microsoft Power BI tại UNIS

Sáng ngày 15/04/2024, tại Công ty UNIS đã diễn ra lễ khởi động dự án triển khai báo cáo quản trị thông minh trên nền tảng Microsoft Power BI tại Công ty CP Tập đoàn UNIS với sự tham gia của đại diện Ban Lãnh đạo UNIS, SiciX Technology cùng các thành viên team triển

Phone