Làm thế nào để quản lý mối quan hệ khách hàng hiệu quả hơn chỉ với 1 chạm?

1. Định nghĩa Quản lý mối quan hệ khách  Quản lý quan hệ khách hàng là công việc tiếp cận và giao tiếp với khách hàng, quản lý các thông tin của khách hàng từ đó phục vụ khách hàng tốt hơn và thiết lập mối quan hệ bền vững với họ. Hay nói cách

Phone