Quản lý dòng tiền tối ưu cho doanh nghiệp

Dòng tiền chính là huyết mạch cho sự sống còn của doanh nghiệp, vậy làm sao để quản lý dòng tiền hiệu quả? Quản lý dòng tiền là gì? Quản lý dòng tiền là hoạt động cân đối dòng tiền ra, vào theo yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp nhằm tối đa hóa giá

Chuyển đổi số – bước tiến mới nâng cao trải nghiệm khách hàng

Tại Việt Nam, ngành tài chính ngân hàng đang chuyển đổi số nhanh chóng. Vì vậy, một trong rất nhiều các nhà cung cấp ứng dụng, phát triển phần mềm, tối ưu hóa hệ thống dữ liệu đang không ngừng nỗ lực hỗ trợ ngành tài chính ngân hàng nhằm cập nhật nhiều tính năng

Phone