Một nền tảng quan trọng của chuyển đổi số quốc gia

Hiệu quả của các cơ sở dữ liệu nói chung, nhất là các cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phụ thuộc vào quá trình ứng dụng trong thực tế… Chiều 18/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng cần trọng điểm, tránh tình trạng “trăm hóa đơn đua nở”

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh nội dung trên khi dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng do NHNN Việt Nam tổ chức, ngày 4/8. Sự kiện được kết nối trực tuyến tới 63 chi nhánh

Phone