CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) LÀ GÌ?

Chiến lược công nghệ thông tin là kế hoạch tổng thể bao gồm các mục tiêu, các nguyên tắc định hướng cho các giải pháp chiến lược liên quan tới việc sử dụng CNTT trong một tổ chức đơn vị, doanh nghiệp.

Các giải pháp chiến lược CNTT thực hiện tầm nhìn của tổ chức, phục vụ cho việc tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ, cải cách thể chế và chuyển đổi hạ tầng…

Chiến lược CNTT được xây dựng đồng bộ với chiến lược phát triển của tổ chức, tầm nhìn của lãnh đạo và dựa trên đánh giá hiện trạng thực tế.

Dịch Vụ Tư Vấn Chiến Lược CNTT SiciX Cung Cấp

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của SiciX luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng mọi tổ chức trong việc đánh giá thực trạng hệ thống,

Từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp chiến lược CNTT phù hợp cho doanh nghiệp

Bước

1

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CNTT CỦA DOANH NGHIỆP 

Các chuyên gia của SiciX sẽ đánh giá thực trạng hệ thống CNTT hiện tại của doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp xác định chi tiết yêu cầu cho hệ thống bao gồm:

  • Phần mềm ứng dụng
  • Hạ tầng CNTT
  • An ninh, an toàn
  • Nhân lực
  • Chính sách, cơ chế, và quy trình vận hành hệ thống CNTT
  • Chiến lược phát triển sản xuất/kinh doanh của Doanh nghiệp trong giai đoạn tới
Bước

2

ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC CNTT CHO DOANH NGHIỆP

Sau khi đánh giá được thực trạng hệ thống CNTT của doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của SiciX sẽ đưa ra những đề xuất, tư vấn phù hợp cho doanh nghiệp trong việc:

  • Xác định, chuẩn hoá và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ phục vụ ứng dụng CNTT trong tác nghiệp, quản lý.
  • Đề xuất các giải pháp tổng thể về phần mềm ứng dụng, hạ tầng.
  • Đề xuất mô hình và cách thức tổ chức vận hành, khai thác các giải pháp, hạ tầng.
  • Xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống CNTT theo từng giai đoạn, trung hạn, dài hạn.

Gửi yêu cầu đến

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể

Để kết nối tới đội ngũ chuyên gia CNTT sở hữu trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm trực tiếp triển khai, phát triển các dự án công nghệ tiên tiến, hiện đại của chúng tôi, hãy để lại thông tin dưới đây

Gửi yêu cầu đến

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể