X-HCM sở hữu tính năng quản lý tính lương hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng hoạch địch tiền lương hàng tháng, quản lý sự thay đổi về tiền lương khi có sự biến động về số lượng nhân viên. Đồng thời, giúp người dùng định nghĩa các kỳ tính lương, các tham số tính lương, các nhóm lương, biểu thuế thu nhập cá nhân và thiết lập công thức tính lương linh động và hiệu quả. 

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

TÍNH LƯƠNG NHANH CHÓNG

✔ Hệ thống tính toán lương hoàn toàn tự động theo công thức, chính sách lương được thiết lập linh hoạt theo quy trình tính lương.

✔ Hỗ trợ chuyển dữ liệu lương sang phân hệ Kế toán Tài chính để hạch toán và chuyển dữ liệu sang ngân hàng để thực hiện chuyển tiền tới tài khoản người lao động.

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

✔ Hệ thống giúp cắt giảm các thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

✔   Hệ thống cho phép tạo bảng thu nhập chi tiết cho từng người lao động trong doanh nghiệp một cách rõ ràng và thực hiện gửi bảng kê tới email người lao động một cách tự động.

GIẢM THIỂU SAI SÓT

Hỗ trợ đa dạng các mô hình tính lương, phân tích chi phí lương theo vị trí.

MINH BẠCH THÔNG TIN

Tạo bảng kê thu nhập chi tiết cho từng người lao động trong doanh nghiệp một cách rõ ràng, đảm bảo thông tin minh bạch về các khoản thu nhập và các khoản giảm trừ của người lao động.