Kiến tạo mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh điển hình, lấy người dân làm trung tâm

Tại Tuần lễ Chuyển đổi số – Huế 2022, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng kỳ vọng, Thừa Thiên Huế sẽ từng bước kiến tạo một mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh điển hình lấy người dân làm trung tâm phát triển kinh tế xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phone