Tính năng Thiết lập của X-HELPDESK giúp giải quyết công việc khó nhất của doanh nghiệp trong việc quản lý yêu cầu hỗ trợ. 

Tính năng này giúp tự động tính SLA của ticket theo thông tin đã cấu hình, giao công việc cho người xử lý. Chuyển đổi trạng thái ticket theo ma trận chuyển đổi trạng thái. Hỗ trợ bình luận, thêm file đính kèm, …

Thiết lập bao gồm:

MA TRẬN TRẠNG THÁI

MA TRẬN PHÂN QUYỀN

MA TRẬN MỨC ĐỘ ƯU TIÊN

SLA TỰ ĐỘNG

LỊCH/ CA LÀM VIỆC

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

TÙY CHỈNH LINH HOẠT

Linh hoạt tuỳ biến các trường dữ liệu, tuỳ chỉnh thiết lập ma trận trạng thái. Tuỳ chọn hiển thị yêu cầu/sự cố dạng bảng kéo thả và dạng danh sách.

THIẾT LẬP CAM KẾT THỜI HẠN XỬ LÝ (SLA)

Dễ dàng thiết lập SLA theo từng dự án, chỉ cần thiết lập 1 lần, hệ thống sẽ tự động chạy mà không xảy ra sai sót.