Chuyển đổi số là một khoản đầu tư có lời

Các doanh nghiệp cần lựa chọn chuyển đổi số những lĩnh vực có khả năng mang lại hiệu quả vượt trội, tạo ra giá trị mới Tại Diễn đàn “Thoát hiểm và bứt tốc trong Covid-19” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức sáng 11/11/2020 tại Hà Nội, ông Nguyễn Huy Dũng, Cục

Phone